Bisco Bond

November 5, 2022
November 5, 2022 Albadent

⭕️THeraCem® -Bisco
✅ TheraCem siguron lidhje të fortë me zirkonin dhe shumicën e nënshtresave pa bond dhe mordenzant.
➡️ TheraCem eshte cement rezinoz paste – paste i gjenerates se fundit me/pa polimerizim vete-acidifikues, vete-bondues qe eshte formuluar per te cementuar kurorat, urat, inlays, olays, vidat
metalike dhe vidat e fibres .
➡️ THeraCem Ca ka ne perberje calcium, eshte I lehte ne
perdorim , shkurton kohe dhe ka qendrueshmeri te larte. Ka
ngjyre natyrale, eshte radiopak.
⭐️ Perdorimi
➡️ Kurorat metalike, urat, inlay, onlay…Porcelan, kurorat qeramike (perfshire dhe aluminin and zirkonin).
➡️ Kurorat e rezines, urat, inlays, dhe onlays (kompozit me baze
rezine/kompozit -qeramike hibrid)
➡️ Metal (I parafabrikuar ose I derdhur) dhe vidat endodontike te
metalit dhe te fibres.
➡️ Punimet e mbeshtetura mbi implante.
➡️ Ngjitjen e braketave dhe bandave ortodontike.
Paketimi permban:1 shiringe duale (8gr), aksesore.
————————————————————————
⭕️ Theracal LC – Bisco
➡️ TheraCal LC® – Light Cured (me llampe)-Shtrese izoluese
me calcium silicati.
➡️ Është material i aktivizueshem me llambë, i përbërë nga calcium silikat me rezinë të modifikuar që shërben si shtrese izoluese në mbulimin direkt dhe indirekt të pulpes dhe si shtresë mbrojtëse në kavitetet e thella nën mbushje me kompozite, amalgame, cemente dhe materiale të tjera bazë.
⭐️ Benefitet:
➡️ Lirimi i kalciumit stimulon formimin e hidroksiapatitit dhe urës dytësore të dentinës.
➡️ PH alkalin nxit shërimin dhe formimin e apatitit.
➡️ Lirimi i konsiderueshëm i kalciumit çon në vulën mbrojtëse.
➡️ Mbron dhe izolon tulin.
➡️ Tolerant i lagështisë dhe radiopak – mund të vendosen nën materiale dhe çimento restauruese.
—————————————————————–
⭕️ All Bond Bisco – Bond universal 6ml dhe 4 ml.
➡️ All bondi i Biscos eshte i pari adeziv dentar i cili kombinon në një të vetme, acidin, priming dhe bonding.
➡️ Bond vete acidifikues, i aktivizueshem me llambe,me baze etanol e cila përdoret si në restoracionet direkte dhe indirekte dhe është kompatibel me të gjithe kompozitet dhe cementet me baze rezine pa aktivizues shtese.