⭕️ ⭕️ OMEGA IMPLANT PLUS ME F.O / PA F.O
(Makine per Impiantologji)

✅ OMEGA IMPLANT është një sistem preciz dhe i plotë per të gjitha procedurat në Implantologji dhe kirurgji:

➡️ SISTEMI OMEGA «Plus kombinon fuqinë e një motori me lehtësinë e përdorimit. Të gjitha trajtimet e implanteve mund të kryhen në mënyrë të sigurt dhe të saktë vetëm me përdorimin e një kontrangli 20:1
➡️ Pajisja OMEGA IMPLANT PLUS eshte e pajisur me funksionin e kalibrimit te kontranglit.
➡️ OMEGA IMPLANT PLUS: ofron standardet më të larta të ergonomisë dhe fleksibilitetit.
➡️ Forca e rrotullimit te motorit arrin 72 Ncm,shpejtësia mund të vendoset nga 400 në 40,000 rpm
✅ Permban:
➡️Teknologji LED me drite te forte
➡️ Furça mikromotor
➡️ Mikromotor autoklavues i garantuar për 100 cikle
➡️ Kalibrimi elektronik
➡️ Pedale Delux
➡️ Tubi Flexibel

🇮🇹 🇮🇹 Prodhim Italian