Prej 20 vitesh qendrat stomatologjike përdorin sistemin e implantit WINSIX®. Cilësia e çertifikuar e produkteve të përditësuara, të cilat i nënshtrohen kontrolleve dhe përmirësimeve të vazhdueshme në përmbushjen e nevojave të pacientëve, ofrojnë sigurinë maksimale operative për stomatologët.

 

🌏🌏 Sistemi i implanteve WINSIX® – Distributor Albadent Plus.

 

✅Sistemi i implanteve WINSIX® lindi në vitin 1995 me synimin për të ofruar një pajisje implantuese performuese për nevoja të ndryshme anatomike dhe estetike, në të njëjtën kohë për përdorim klinik të thjeshtë dhe linear.

Për më shumë se 20 vjet, sistemi WINSIX® Implant është përdorur nga Klinikat Dentare dhe Studi profesionali per nderhyrje të ndryshme.

✅ Cilësia e çertifikuar e Impianteve Winsix i nënshtrohet një kontrolli të rreptë prodhimi 1: 1 ,gjithmonë aktuale në plotësimin e nevojave të pacientëve duke I siguruar Dentistit qetësinë maksimale gjate procesit te punes.

✅ Impianti Winsix eshte i vetmi impiant qe ofron opsione të formave të ndryshme të implanteve – me 4 lloje të ndryshme lidhjesh dhe jane të menaxhueshme me 1KIT TE VETEM KIRURGJIKAL.

✅ Implantet WINSIX® janë te realizuara ne titanio i pastër komercial GRADE 4 nga vende të kontrolluara dhe të çertifikuara.

Aksesorët origjinalë të protetikës WINSIX® janë realizuar nga titani i KLASËS 5 që vijnë nga vende të kontrolluara dhe të certifikuara.

 Sipërfaqe:

VETITË TË SHKELQYERA OSTEOKONDUKTIVE TË SIPËRFAQESËS MRS®

WINSIX Micro Rough Surface® ka një morfologji të rugosa.Gjeometria e veçantë tredimensionale e nanostrukturës së saj lejon një reduktim të kohës së osteointegrimit, nëpërmjet një procesi osteopërçues të favorizuar nga veçantia e skelës së kësaj sipërfaqeje.

✅ Rregullsia e rugositetit dhe karakteristikat e MRS® favorizojnë një sipërfaqe më të madhe kontakti midis kockës dhe implantit, duke përmirësuar cilësinë dhe sasinë e kockave rreth implantit dhe duke siguruar osseointegrim optimal.

 Lidhja WINSIX®

Sistemi i implanteve WINSIX® ofron 4 lloje lidhjesh, të gjitha me gjeometri konstante në madhësi të ndryshme të implanteve.

Ndarja e së njëjtës lidhje protetike ju lejon të përdorni të njëjtat instrumente dhe përbërës protetikë, pavarësisht nga madhësia e implantit të zgjedhur.

Ergonomia dhe menaxhimi i sistemit janë optimizuar dhe puna e operatorëve është thjeshtuar.

 LINJA KAPPA

Menaxhimi i synuar i indeve të buta: Estetika në evidenc

Linja KAPPA është në treg që nga fillimi i Sistemit WINSIX: falë kapacitetit të saj evolucionar dhe kontributit të përmbajtjeve inovative teknologjike, është një nga zgjedhjet kryesore të dentistit, duke konfirmuar vlefshmërinë e bazës së tij klinike-shkencore.

Implantet e linjës KAPPA kanë të njëjtin trup implantues, të njëjtën teknologji të lidhjes së brendshme gjashtëkëndore FREE LOCK. Gjithashtu disponohet edhe varianti Kx SHORT me gjashtëkëndësh të jashtëm të veshur plotësisht me sipërfaqe MRS.