e-CEMENT – BISCO

December 21, 2022
December 21, 2022 Albadent
🌎 e-CEMENT – BISCO
✅ECEMENT është një sistem çimentimi rezinos të krijuar për të thjeshtuar vendosjen e restaurimeve të litiumit (p.sh. IPS e.max® *).
Disilikatja e litiumit është një qeramikë qelqi me bazë silice e disponueshme në forma të presuar dhe e frezuar, me të dy opacitete të larta dhe të mesme e tejdukshme dhe opaque.
➡️Sistemi i eCEMENT përmban çimento rezinoz fotopolemerizues dhe dopio fotopolemerizues ne shiring dual, duke siguruar që të gjitha restaurimet tuaja të disilatimit të litiumit të kenë mbajtje të jashtëzakonshme dhe estetike.
➡️Sistemi i eCEMENT mund të përdoret gjithashtu për çimentimin e të gjitha restaurimeve nga te cilat, faceta,inlay, onlay kurora, ura me CAD / CAM.
➡Përfitimet unike:
▪️Universale dhe e gjithanshme.
▪️Heqja e lehtë e çimentos së tepërt
▪️Trashësi e ulët e filmit radiopaque.
➡️Rëndësia Klinike:
▪️eCEMENT është një kombinim i produkteve inovative për restaurimin me sukses të disilikatit të litiumit:
➡️▪️eCEMENTfotopolimerizante rrjedhin brenda hapësirave të çimentos frezate dhe janë plotësisht reaktive në 2 mm ndaj energjisë së dritës.
▪️eCEMENT dopia polimerizazione siguron polimerizimin atje ku drita nuk mund të arrijë.
▪️Porcelani Primer eshte për të sigjilosur disilikat e litiumit(p.sh.IPS e.max® *)
▪️All-Bond Universal® krijon një sipërfaqe të mbyllur si për dentin ashtu edhe me smalt.
▪️Acidi i Porcelanit 4% perdoret për trajtimin e disilikatës se litiumit.
▪️Etchant di porcellana al 4% è usato per trattare il disilicato di litio