KIT RIPARIM PORCELANI

December 21, 2022
Posted in Bisco
December 21, 2022 Albadent
☀️ KIT RIPARIM PORCELANI
 Kiti i riparimit të porcelanit përmban elementet e nevojshme për nje maskim të suksesshem të metalit të ekspozuar.
Kiti i riparazionit intraorale Bisco èshte nje mundesi ekonomike dhe pratike per rregullimin e dhembeve te demtuar.
📌Kiti përmban:
🌀 1 shishe Porcelain Primer (3ml)
🌀 1 shishe Porcelain Etchant (acidi, 3ml)
🌀 1 shiringe Barrier Gel (mbrojtesi i gingivave, 5gr)
🌀 1 shishe Opaquer Catalyst (katalizatori i opakerit, 3ml)
🌀 1 shishe Opaquer Universal (opaker universal, 3ml.