LIGHT-CORE™ *

December 21, 2022
Posted in Bisco
December 21, 2022 Albadent

LIGHT-CORE™ * – BISCO

Kompozit për rindërtimin e kulteve

INFORMACION I PËRGJITHSHËM LIGHT-CORE është një përbërje radiopake, polemerizuese, e përforcuar me fibra për ndërtimin e dhembit. LIGHT-CORE mund të polemerizohet  deri në 5 mm. Viskoziteti i shkëlqyer lejon modelimin  dhe përshtatjen e lehtë me dhëmbin dhe viden e qelqit. Eshte e disponueshme në dy nuanca: TRANSLUCENT dhe BLU.

Pasi të polemerizohet , LIGHT-CORE shfaq veti të jashtëzakonshme fizike.

LIGHT-CORE disponohet në shiringa ekonomike dhe maja perzierjeje  nje perdorimeshe.

TRANSLUCENT është ideal për përdorim nën restaurimet estetike. Mund të polemerizohet masivisht deri në 5 mm kur te polemerizohet për 20 sekonda.

BLU është ideale për përdorim në restaurimet fikse konvencionale. Lehtëson pozicionimin kur kërkohet një kontrast me strukturën e dhëmbit. Mund të polemerizohet me shumicë deri në 5 mm me tharje të lehtë për 30 sekonda.