PORCELAIN ETCHANT

December 21, 2022
Posted in Bisco
December 21, 2022 Albadent

PORCELAIN ETCHANT

PORCELAIN ETCHANT është xhel me acid hidrofluorik 4%, i cili duhet të perdoret dhe

trajtohet me  shume kujdes (Shihni PARALAJMËRIME). BISCO’S 4% PORCELAN

ETCHANT xhel  eshte I  paketuar për të minimizuar problemet,

me kusht që të përdoret në përputhje me këto udhëzime. PORCELAN

ETCHANT përmirëson lidhjen mekanike midis porcelanit dhe ngjitësit /

çimento duke rritur sipërfaqen e porcelanit. Efekti është i ngjashëm me pastrim te ashper por është më i kontrolluar dhe më efektiv.