TheraCal Lc

December 21, 2022
Posted in Bisco
December 21, 2022 Albadent
🔴 TheraCal LC® – Light Cured (me llampe)-Shtrese izoluese me calcium silicati.
Është material i aktivizueshem me llambë, i përbërë nga calcium silikat me rezinë të modifikuar që shërben si shtrese izoluese në mbulimin direkt dhe indirekt të pulpes dhe si shtresë mbrojtëse në kavitetet e thella nën mbushje me kompozite, amalgame, cemente dhe materiale të tjera bazë.
✅Benefitet:
▶️Lirimi i kalciumit stimulon formimin e hidroksiapatitit dhe urës dytësore të dentinës.
▶️PH alkalin nxit shërimin dhe formimin e apatitit.
▶️Lirimi i konsiderueshëm i kalciumit çon në vulën mbrojtëse.
▶️Mbron dhe izolon pulpen.
▶️Tolerant i lagështisë dhe radiopak – mund të vendosen nën materiale dhe çimento restauruese.