ZirClean

December 21, 2022
Posted in Bisco
December 21, 2022 Albadent
ZirClean — BISCO
🇺🇸ZirClean është një xhel pastrimi i krijuar për pastrimin jo gërryes të sipërfaqeve të lidhjes së zirkonisë (dhe restaurimet e tjera protetike) pas provës intraorale.
ZirClean ndihmon për të arritur rezultate të besueshme të çimentimit ngjitës duke hequr ndotjen e fosfatit të zirkonisë (si dhe sipërfaqet e restaurimit të qeramikës dhe metaleve) që ndodhin gjatë provës.
Përfitimet unike:
Sistemi i dorëzimit ofron përmirësim të përdorimit
Vendosje e lehtë dhe pastrim
Ndihmon në arritjen e rezultateve të besueshme të çimentimit *
Ndotësit si pështymë mund të hiqen për të ndihmuar në arritjen e forcës më të mirë të lidhjes pas provës *
Rëndësia e Klinikës:
Përdorimi i ZirClean do të ndihmojë në arritjen e rezultateve të besueshme të çimentos me restaurimet e Zirkonia pas provës intraorale.